ECN  »  Beredskapsplan

Beredskapsplan

Denne plan gjelder for varsling vedrørende ulykker og personskader i Engineering Consultants Norway AS.

Ved ulykker skal det alltid først varsles til offentlige redningsetater:

Brann 110
Politi 112
Legevakt 113

Deretter skal følgende person i Engineering Consultants Norway AS varsles:

Navn Stilling Telefon Email
Charlotte Weum Safety Representative +47 90761 048 charlotte@ecn.as

OBS ! Saksbehandler i Engineering Consultants AS skal varsle kunden.

Ved varsling av personulykker varsler ledelsen i ECN til Arbeidstilsynet i Drammen på telefon 815 48 222.

Ved alvorlige personulykker eller dødsfall skal politiet varsle pårørende sammen med Administrerende Direktør i ECN.

Miljø eller akutt forurensning varsles politiet av ECN ledelsen

Do you want to learn more about our different services?

Vil du vite mer om alle våre tjenester?

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Copyright 2018 - Engineering Consultants Norway - Design and Development by Insite Media AS