ECN  »  Nyheter

Rammeavtale om levering av konsulenter til Aibel

14. november 2018

ECN har i mange år levert konsulenter til Aibel som alliansepartner, men har nå signert egen avtale. Denne Rammeavtalen er landsdekkende og gjelder alle Aibels lokasjoner.

Aibel ser en økning i tildelinger av kontrakter. Grunnet denne økningen ser de behov for å utvide antall rammeavtaleleverandører og nisjeleverandører i den kommende perioden for å styrke sin mulighet til å sikre seg personell med riktig kompetanse i tiden fremover.

«Tildelingen av denne Rammeavtalen med Aibel vil ha stor betydning for ECN fremover. Aibel er en meget profesjonell kunde med et stort bemanningsbehov, utfordrende prosjekter og høye krav til konsulentenes kompetanse. Denne avtalen vil øke våre muligheter for å sikre kontinuerlige og langvarige oppdrag for våre konsulenter.
At ECN har blitt valgt som leverandør for Aibels ingeniørbehov er en milepæl for vårt selskap, og en solid bekreftelse på at det personell vi har levert over tid har holdt høy og ikke minst rett kvalitet» – sier Daglig leder Kristi Hansen Finsrud

Fornyet rammeavtalen med DNV GL

3. oktober 2018

Rammeavtale

MED DNV GL

DNV GL AS er en attraktiv kunde for oss, og rammeavtalen vi nå har fornyet er svært viktig og spennende for vårt selskap. Den vil fortsette å bidra til å gi våre konsulenter og samarbeidspartnere mulighet til utfordrende oppdrag i ett av verdens største teknologiselskaper. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med DNV GL AS i årene fremover.

Konsulenter til FMC i to nye år

3. oktober 2018

Konsulenter

TIL FMC I TO NYE ÅR

Engineering Consultants Norway AS – ECN – ble i 2013 valgt som èn av fire foretrukne hovedleverandører av ingeniør- og prosjektkompetanse til FMC Kongsberg Subsea AS. Nå er rammeavtalen forlenget for de neste to å rene. Avtalen omfatter stillinger innen administrative, tekniske og merkantile funksjoner til alle FMC Technologies sine lokasjoner i Norge og Europa.

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Copyright 2018 - Engineering Consultants Norway - Design and Development by Insite Media AS