ECN  »  Etikk og våre verdier

Etikk og våre verdier

Engineering Consultants Norway har en høy standard for etikk og sikkerhet på alle nivåer i selskapet. Vår overordnede målsetting er å etablere flere og bedre kundeforhold, men også å vise samfunnsansvar.

Etikk og sikkerhet er et styre- og lederansvar i ECN, men det er også et personlig ansvar for den enkelte ansatte, og handler om en sunn organisasjonskultur og forpliktelser på alle nivå.

Alle våre ansatte skal sette seg inn i våre etiske retningslinjer, slik at vi kan behandler våre kollegaer, kunder og samarbeidspartnere med pålitelighet, integritet og respekt og samtidig ta vare på vår helse, vårt miljø og vår sikkerhet

Våre verdier er ECN’s viktigste rettesnorer i vårt daglige arbeid og i alle våre holdninger.

Konsulentfokus
– Vi skal gi en service som gjør oss til en foretrukket arbeidsgiver

Kundefokus
– Vi skal gi en service som gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner

Ansvarlighet
– Vår virksomhet skal være preget av pålitelighet, integritet og respekt

Kvalitet
– Vår virksomhet skal ha Best Practise som driver for kontinuerlig forbedring

HMS
– Trygg drift, fremme ansattes helse og beskytte miljøet

Do you want to learn more about our different services?

Vil du vite mer om alle våre tjenester?

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Nedre Eikervei 14,
3045 Drammen
Phone: +47 45 87 84 50
firmapost@ecn.as

Minørveien 22,
3159 Melsomvik
Phone: +47 98 08 22 84
okonomiavdeling@ecn.as

Copyright 2018 - Engineering Consultants Norway - Design and Development by Insite Media AS